ОСЕРЕДОК ПІДТРИМКИ, ТУРБОТИ ТА ЄДНАННЯ

У житті кожної людини виникають кризові ситуації, що ставлять перед нею  життєві завдання, які раніше вона для себе не виокремлювала. Кризові ситуації можуть призвести до суттєвих якісних змін особистості та покращити в цілому її життєву організацію, але можуть і навпаки – спричинити деструктивні зміни.

Сьогодні в Україні десятки тисяч людей живуть у надзвичайно складних умовах: бойові дії, втрати, вимушена зміна місця проживання. В умовах воєнного стану дорослі і діти  більше ніж будь-коли потребують психологічної підтримки й допомоги.  Зрозуміло, що дорослим нелегко відновлюватись у ситуації гострих травматичних обставин. Водночас, для  відновлення і зростання дитини психологічна компетентність і врівноважений стан дорослих є основними факторами, які забезпечують успішну динаміку усього процесу. Діти гостро відчувають те емоційне тло, яке транслюють дорослі і орієнтуються саме на нього у вибудовуванні власного світосприйняття.

 

Мета роботи Центру психологічної підтримки – підвищення рівня психологічної освіченості дорослих як передумова відновлення психологічного благополуччя дорослих і дітей.

Завдання:

  • Розвиток фундаментальних компонентів психологічної компетентності дорослих  як важливого елементу індивідуального й колективного добробуту.
  • Допомога в адаптації та у пошуку власних ресурсів та підтримки в складних обставинах життя ВПО, які пережили важку травматичну ситуацію, втрату, евакуацію із зони бойових дій.
  • Формування уявлень дорослих про широкий вплив травматичних подій на життя людини, шляхи відновлення.
  • Опрацювання навичок конструктивного реагування на кризові життєві обставини.
  • Ознайомлення з навичками надання першої психологічної допомоги дорослим і дітям.
  • Пропедевтика виникнення соціальних упереджень та дискримінації людей з особливими потребами та розладами психічного здоров’я.

 

Цільова група: дорослі і діти, які відчувають потребу в стабілізації власного психоемоційного стану, відновлення свого ресурсу в умовах воєнного та повоєнного часу.

 

Наші цінності:

Гідність людини. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Кожна людина є цінною, незалежно від статі, соціального походження, майнового або соціального стану, віросповідання, етнічного походження, фізичного та психічного здоров’я, політичних переконань, сексуальної орієнтації тощо.

Здоров’я. Фізичне та психічне благополуччя – це право кожної людини й має активно охоронятися.

Безпека. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність; можливість досліджувати світ та розвиватися у середовищі, що забезпечує почуття захищеності.

Автономія. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; переконань і на вільне їх виявлення; у виборі свого майбутнього у межах державного законодавства та з урахуванням потреб самої людини та інших людей.

Взаємність. Всі люди живуть і розвиваються у соціальному середовищі, вони впливають на благополуччя один одного. Отже, при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.

 

Важливо пам’ятати кожному дорослому!!!

Діти, які пережили травматичні події, водночас при цьому мали емоційно стабільних батьків та вчителів поряд, можуть не мати наслідків пережитого. І навпаки. Першим кроком для дорослих є і відновлення власного психоемоційного стану, що сприяє стабілізації стану дітей. 

Найважливішим у роботі з попередження порушень свого психологічного стану є Бажання Самої людини працювати над собою, її прагнення до адаптації в нових умовах, відновлення та подальшого саморозвитку!

  

Ми пропонуємо: просвітницькі онлай-заняття, тренінги, практикуми, індивідуальні консультації.

 

Електронні освітні ресурси

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1T6P8RULcjB9a7POwH7oF7r3K2fuZ7pp3

 
Готові приєднатися? Заповніть форму реєстрації